MENU

Bootcamp Extreme

Jde o nejnáročnější možný bootcamp program. Je to výzva pro všechny, kteří si již prošli programy Bootcamp Vital a Bootcamp Original a nebo pro Ty, kteří na své fyzické zdatnosti opravdu intenzivně pracují již delší čas. Bootcamp Extreme je pro ty nejzdatnější jedince, kteří si libují v překonávání sebe samého a tréninková bolest je pro ně nedílnou součástí každého dne. Tyto programy vedou velmi zdatní trenéři Bootcamps, kteří se z Vás vždy budou snažit dostat absolutní maximum. Pro tento program platí, že „bolest je mýtus“.

Tréninky probíhají ve venkovním prostředí, v ranních i odpoledních hodinách, v různých lokalitách. V zimním období se některé tréninky přesouvají do tělocvičen.

Každý trénink Bootcamp Extreme trvá 75minut a kromě prvních pár minut na zahřátí a rozcvičení, je každá další minuta plná intenzity a maximálního úsilí, bez možnosti společenské komunikace na téma, jaký kdo měl den!!!

Pro vstup do programu Bootcamp Extreme se předpokládá, že zvládnete, nebo se blížíte k výkonům následující testové baterie:

  1. 3km běh za 12 minut
  2. 40 opakování kliků
  3. 8 opakování shybů nadhmatem/podhmatem
  4. 2 minuty dřepů – celkový počet 80 opakování
  5. Výdrž v podporu na předloktích (plank) 120 sekund

Pokud si nejste jistí, pojďte to vyzkoušet rovnou na trénink. Se zbytkem skupiny se vybičujete k výkonům, na které byste při individuálním tréninku ani nepomysleli!

Program Bootcamps Extreme je specifický tím, že tréninky probíhají v rámci deseti týdenních bloků, kdy vždy první trénink oné desítky bude obsahovat výše zmíněné testování. Následujících osm lekcí se zaměřuje na cílený rozvoj všech pohybových dovedností, podle předem daného harmonogramu a celý blok vygraduje desátým tréninkem, kde Vás prověří naše Bootcamps chalenge. Co je její podstatou je prozatím tajemstvím.

První blok Bootcamps Extreme startuje 2. 2. 2018 na Braníku. Jedná se o úterní, ranní trénink 6:30 – 7:45 s týdenní frekvencí.